หัวข้อข่าว : อยู่ไหนก็เรียนได้
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ์ ครูกศนตำบล กศน อำเภอเก้าเลี้ยว จัดการเรียนออนไลน์google classroom ให้กับนักศึกษา กศน ตำบลมหาโพธิ ทำแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านห้องเรียนออนไลน์

.
.
.
.