หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลมหาโพธิจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มโดยใช้ระบบ Google Classroom
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ์ หัวหน้า กศน.ตำบล พร้อมด้วย นางสางณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มผ่าน Google Classroom (ห้องเรียน กศน.ตำบลมหาโพธิ) ให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลมหาโพธิ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

.
.
.
.