หัวข้อข่าว : กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยในวันลอยกระทงปี 2562
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวได้มอบหมายให้ นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำปิง ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.