หัวข้อข่าว : กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ซึ่งเป็นกิจกรรมการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งเรื่องราชการ และเรื่องทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครสวรรค์ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงาน กศน.นครสวรรค์ให้การต้อนรับ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้พบปะและแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ร่วมชมการแสดงชุดความรู้เชิดชูไทย ร่วมถ่ายภาพและร่วมส่งมอบการเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าในครั้งถัดไป พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 ของ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.