หัวข้อข่าว : กิจกรรม 5 ส
เขียนข่าวโดย ครูอาสาฯ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางธนพร มโนวงศ์ นักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมทำกิจกรรม 5 ส บริเวณภายในอาคารร่วมกับครูอาสาสมัคร,ครูกศน.ตำบลทั้ง 5 ตำบล

.
.
.
.