หัวข้อข่าว : ทองม้วนสด
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ด้วยนางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน อำเภอเก้าเลี้ยวมอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบล จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ กลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำทองม้วนสด จำนวน 5 ชั่วโมง วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม 4 ต มหาโพธิ อ เก้าเลี้ยว จ นครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 6 คน

.
.
.
.