หัวข้อข่าว : วันลอยกระทง
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันสำคัญประจำเดือนวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดนิทรรศการ มุมวันสำคัญประจำเดือน วันลอยกระทง ส่งเสริมการอ่าน ความรู้ ความสำคัญในวันลอยกระทง ผ่าน QR-Code และแนะนำหนังสือการประดิษฐ์กระทง ให้กับประชาชน และเด็กปฐมวัย ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

.
.
.
.