หัวข้อข่าว : สื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจจกรรมการหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน ตำบลเก้าเลี้ยว ร่วมกับครูนายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร และมอบสื่อให้ ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว และ ทุกๆตำบล เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนรู้

.
.
.
.