หัวข้อข่าว : โครงการมุมเด็กปฐมวัย
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมายงานตามนโยบายโดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก จัดกิจกรรมมุมเด็กปฐมวัย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 กิจกรมมุมเสริมพัฒนาการ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แนะนำห้องสมุดฯ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.