หัวข้อข่าว : สื่อส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ให้จัดทำสื่อช่วยครู กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว สื่อส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.