หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอธารโตจัดดำเนินการจัดสอบ N-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ 2565 นางสาวพัชรี มณีแสงสาคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธารโต พร้อมคณะครู กศน. อำเภอธารโต ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NETสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 มีนักศึกษาเข้าสอบร้อยละ 79.25 โดยได้รับการนิเทศจากท่าน นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

.
.
.
.