หัวข้อข่าว : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายบุคลากรจัดหิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านปัญหาการทุจริต รู้เท่าทันยาเสพติดและเพศวิถีศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายบุคลากรจัดหิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านปัญหาการทุจริต รู้เท่าทันยาเสพติดและเพศวิถีศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.