หัวข้อข่าว : กัญชา กัญชง ห้องสมุดชวนอ่าน
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน อำเภอเก้าเลี้ยวได้รับมอบหมายงานการศึกษาตามอัธยาศัยของ โดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็กจัดมุมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง กัญชา กัญชง แนะนำการอ่านแบบออนไลน์ และแบบบันทึกการอ่านออนไลน์

.
.
.
.