หัวข้อข่าว : ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวมอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวจัดมุมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อสู่ชุมชนชาวตลาดประชารัฐ

.
.
.
.