หัวข้อข่าว : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ น.ส.ปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบลมหาโพธิ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชบาย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ บ้านสวนกล้วย บึงหลวง ม 5 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.