หัวข้อข่าว : 1 อำเภอ 1 อาชีพ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.เก้าเลี้ยว มอบหมายให้ น.ส.ปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบลมหาโพธิ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 หลักสูตรวิชา การทำกระเป๋าใส่แก้วเนติ จำนวน 5 ชั่วโมงวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 325 /8 ม 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.