หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ การจัดทำโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมาย ครู กศน. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ การจัดทำโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ นศ. จำนวน 60 คน ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการของการจัดทำโครงงาน และสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่ นศ. ได้ลงทะเบียนในภาคเรียน 1/65 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ในการให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

.
.
.
.