หัวข้อข่าว : วันที่ 22 พ.ค. 65 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 พ.ค. 65 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.ตำบลเขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

.
.
.
.