หัวข้อข่าว : วันที่ 22 เม.ย.65 นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 เม.ย.65 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ มิติด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.