หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม

.
.
.
.