หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมกิจจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพรธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเวียงแก่น มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอเวียงแก่น นำนักศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร.9 ระดับจังหวัด โดยมีนายเอกรัตน์ บุดดี สังกัด กศน.ตำบลม่วงยาย เป็นผู้ขับร้อง และทีมหางเครื่องจำนวน 4 คน สังกัดกศน.ตำบลหล่ายงาว และกศน.ตำบลท่าข้าม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ กศน.อำเภอเวียงแก่นได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร.9 ระดับจังหวัด ด้วยบทเพลง "ชะตาชีวิต" โดยมี นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น ร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.