ต้อนรับส่วนล่วงหน้า รร.ตำรวจฯบ้านนาสามัคคี

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอนาทม พร้อมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอนาทม ร่วมต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์ เดินทางมาตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม