โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี

กศน.อำเภอนาทม จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน เทคโลยี ให้กับ นักเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอนาทม เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี และสร้างความเข้าใจในการเรียน แบบ Online  ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม