สนามสอบ N-net กศน.อำเภอนาทม

      วันที่ 21 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอนาทม ๆนำโดยนายกิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1/65 ของนักศึกษา กศน.อำเภอนาทม  ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านหมูม้น อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม