โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ

กศน.อำเภอนาทมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา จำนวน ๒๒ ชั่วโมง กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ กศน.กศน.ตำบลดอนเตย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน ๖ คน