ประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับตำบล

           ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบล อำเภอนาทม ได้ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการระดับตำบลเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรม ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การประชุมได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบลทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอนาทม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565