ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการวิจัยเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม ได้ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการวิจัยเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวันทำงาน และร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยฯ จัดทำเครื่องมือการวิจัยฯ ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่