วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอนาทมนำโดยนายกิตติพงษ์ พรมทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม และบุคลากร ดำเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านหมูม้น อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม