กศน.อำเภอนาทมนำโดยท่าน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม นายกิตติพงษ์ พรมทอง ประชุมคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอนาทม เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรับปรุงพัฒนาและติดตามงาน ในวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม