กศน.ตำบลหนองซนจัดกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำกระถางปูนจากเศษผ้า ไม่เกิน 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 16-24 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน