กศน.อำเภอนาทม

เชิญชวนนักศึกษา และประชาชนอำเภอนาทม

ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สละโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลยิ่งใหญ่

ในวันศุกร์ที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ณ ที่ว่าการอำเภอนาทม

 จังหวัดนครพนม