หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลเขาดิน จัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ Google classroom
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเขาดิน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนด้วยระบบ Google classroom (ห้องเรียน กศน.ตำบลเขาดิน) และชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้เรียน

.
.
.
.