หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร จัดแผนจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และบุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร จัดแผนจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค

.
.
.
.