หัวข้อข่าว : 23 ตุลาฯ ชมรมจิตอาสาลงพื้นที่ทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ตำบลหนองเต่า
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


"ชมรมจิตอาสาพาทำความดีด้วยหัวใจ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว" : เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบบ้านผู้ยากไร้ มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสและทำความสะอาดลำคลอง นำโดยท่านนายอำเภอเก้าเลี้ยว คณะหัวหน้าส่วยนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

.
.
.
.