หัวข้อข่าว : นโยบายสุขภาวะ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 27 ตุลาคม 2562 กศน ตำบลมหาโพธิร่วมกับอสม ตำบลมหาโพธิ จัดคัดกรองเบาหวานให้กับนักศึกษาและประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.