หัวข้อข่าว : ประเพณีตุ้มโฮม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองเต่า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และครู กศน.ตำบลหนองเต่า เข้าร่วมงานประเพณีตุ้มโฮม พี่น้องไทดำ ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.

.
.
.
.