หัวข้อข่าว : ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ด้วยนางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน อำเภอเก้าเลี้ยวมอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบล จัดกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่ามะขามเอน ม 1 ต มหาโพธิ อ เก้าเลี้ยว จ นครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน

.
.
.
.