หัวข้อข่าว : การทำแป้งกล้วย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ด้วยนางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน อำเภอเก้าเลี้ยวมอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบล จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ กลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำแป้งกล้วย จำนวน 5 ชั่วโมง วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ บ้านเลขที่ 282/3 ม 5 ต มหาโพธิ อ เก้าเลี้ยว จ นครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 6 คน

.
.
.
.