หัวข้อข่าว : ขนมลืมกลืน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ด้วยนางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน อำเภอเก้าเลี้ยวมอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบล จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบ กลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำขนมลืมกลืน จำนวน 5 ชั่วโมง วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ กศน ตำบลมหาโพธิ ม 3 ต มหาโพธิ อ เก้าเลี้ยว จ นครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 6 คน

.
.
.
.