หัวข้อข่าว : ชั้นเรียนวิชาชีพ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ด้วยนางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ กศน อำเภอบรรพตพิสัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน อำเภอเก้าเลี้ยวมอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน ตำบล จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน จำนวน 40 ชั่วโมง วันที่ 10,11.12.17.18.24.25.และ30 เดือนธันวาคม 2565 ณ รพ สตบ้านท่ากระดังงา ม 3 ต มหาโพธิ อ เก้าเลี้ยว จ นครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 17 คน

.
.
.
.