หัวข้อข่าว : ถวายพระพรออนไลน์ ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันถวายพระพรออนไลน์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว จงส่งผลให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อันเป็นที่รักและบูชายิ่งของคนไทย จงรอดปลอดภัยและกลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRZfOM79_OLEnaWrwCzfATcaQY6kgvDXN0LHTQiVONPJhf8Q/viewform

.
.
.
.