หัวข้อข่าว : ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวได้รับมอบหมายจาก นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่พิจารณามุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเก้าเลี้ยว และห้องสมุดประชาชนอำเภอ เก้าเลี้ยว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรให้เด็กและเยาวชน กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ได้เรียนรู้เป็นพิเศษ ด้วยการอ่านแนะนำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย มุมหนังสือประวัติศาสตร์ และเกมคำถามประวัติศาสตร์

.
.
.
.