หัวข้อข่าว : โครงการเรียนรู้รักห้องสมุด
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้รักห้องสมุด ในวันที่ 16 พ.ย. 2565 การส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ ครู และ นักเรียนโรงเรียนปวีณาวิทยา ชั้น อนุบาล 1-2-3 จำนวน 38 คน กิจกรรมแนะนำแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และกศน.อ.เก้าเลี้ยว - บันทึกการอ่าน นิทานเยาวชน กิจกรรมเกมของห้องสมุดฯ- แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา บริเวณ รอบๆ กศน.ตำบลเก้าเลี้ยวและห้องสมุด

.
.
.
.