หัวข้อข่าว : บ้านหนังสือชุมชน บ้านหาดเสลาเขาดิน
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 พ.ย. 2565 ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี คุณอนุฤทธิ์ เกิดสนธ์ชัย จัดให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมายจาก นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ ครู กศน.ตำบล ส่งมอบหนังสือ (เครือมติชน) ให้แก่ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหาดเสลาเขาดิน หมู่8 อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการ ชุมชนอุดมปัญญา ซึ่งให้การสนับสนุนมอบหนังสือ รับชมติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน http://cbh.nfe.go.th เมนูกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ชุมชนอุดมปัญญา

.
.
.
.