หัวข้อข่าว : บ้านหนังสือชุมชน บ้านรักการอ่าน
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11-17 พ.ย. 2565 ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี คุณอนุฤทธิ์ เกิดสนธ์ชัย จัดให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว น.ส.ณัฎฐณิชา ประเสริฐสุขโชคดี ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร มอบหนังสือ (เครือมติชน) ในโครงการ ชุมชนอุดมปัญญา โดยขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี คุณอนุฤทธิ์ เกิดสนธ์ชัย (กรรมการผู้จัดการบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด) ผู้ให้การสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน http://cbh.nfe.go.th เมนูกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ชุมชนอุดมปัญญาให้แก่ บ้านหนังสือชุมชน บ้านรักการอ่าน ณ เทศบาลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.