หัวข้อข่าว : บ้านหนังสือบ้านเขาดิน ชุมชนอุดมปัญญา
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บ้านหนังสือ บ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลเขาดิน มอบหนังสือ (เครือมติชน) ในโครงการ ชุมชนอุดมปัญญา ให้แก่ บ้านหนังสือชุมชน บ้านรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ บ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.