หัวข้อข่าว : ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้คณะครูกศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมแต่งกายผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต) ณ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.