หัวข้อข่าว : 8 กันยายน วันการศึกษานอกโรงเรียน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


8 กันยายน วันการศึกษานอกโรงเรียน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ บรรณณารักษ์ และครู กศน.ตำบล อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรม 8 กันยายน วันการศึกษานอกโรงเรียน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ณ กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.