หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนและชี้แจงระบบรายงานบ้านหนังสือชุมชน
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


65 นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว ประชุมประจำเดือนบุคลากรเพื่อวางแผนการดำเนินงาน กศน.ไตรมาส 3-4 ขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงาน กศน.จ.นครสวรรค์ และติดตามงานไตรมาส 1-2 ปี งบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อ.เก้าเลี้ยว

.
.
.
.