หัวข้อข่าว : ต้อนรับการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวและห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับการเข้าตรวจเยีายม และนิเทศก์งาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนางสาววรมน วีตะเสวีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว กศน.ตำบลมหาโพธิ์ และห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.